Kwatery Błonie

Regulamin pobytu KWATERY.xyz

Regulamin Kwatery Błonie

Cisza nocna

  1. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W tym czasie wszyscy mieszkańcy mają obowiązek zachować spokój i unikać hałasu, aby zapewnić innym spokojny sen i nie zakłócać sąsiadów.

Segregacja śmieci

  1. Segregacja śmieci jest obowiązkowa. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do oddzielania odpadów i wyrzucania ich do odpowiednich worków: papier, metal/plastik, szkło. Celem jest wspólne dbanie o środowisko i promowanie zrównoważonego stylu życia.

Porządek w kuchni

  1. Ważne jest utrzymywanie porządku w kuchni. Po przygotowaniu posiłków wszyscy mieszkańcy powinni posprzątać kuchnię i zostawić ją w czystym stanie, tak jak zastali.

Sprzątanie mieszkania

  1. Mieszkańcy są zobowiązani do regularnego sprzątania swojego mieszkania, przynajmniej raz w tygodniu. Należy dbać o czystość i porządek, zgodnie z ustalonym harmonogramem sprzątania.

Zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu

  1. Palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu jest surowo zabronione wewnątrz mieszkania. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania tego zakazu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania ryzyka pożarowego.

Osoby zakwaterowane

  1. W mieszkaniu mogą przebywać jedynie osoby, które zostały oficjalnie zakwaterowane i podpisały umowę najmu. Niedopuszczalne jest przyjmowanie niezakwaterowanych gości do mieszkania.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń

  1. Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich awarii i uszkodzeń jest obowiązkowe. Każde uszkodzenie lub awarię należy niezwłocznie zgłaszać, aby zapobiec pogorszeniu sytuacji i minimalizować szkody.

Zameldowanie i wymeldowanie

  1. Zameldowanie jest możliwe w godzinach od 8.00 do 20.00, natomiast wymeldowanie od 8.00 do 18.00. Przy zameldowaniu i wymeldowaniu należy przestrzegać wyznaczonych godzin, aby uniknąć nieporozumień z sąsiadami oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli stanu mieszkania.

Minimalny czas zamieszkania

  1. Minimalny czas zamieszkania w kwaterze wynosi 3 miesiące. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania tego minimalnego okresu zamieszkania.

Będziemy monitorować przestrzeganie powyższego regulaminu, a wszelkie naruszenia mogą skutkować konsekwencjami, takimi jak karanie lub wyrzucenie z mieszkania. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do współpracy i dbania o dobre relacje wewnątrz kwatery.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy najmu i natychmiastowym opuszczeniem mieszkania.