Regulamin pobytu KWATERY.xyz

Nie zastosowanie się do powyższych zasad skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem najmu i opuszczeniem mieszkania – oznacza to, że jeśli najemca nie będzie przestrzegał zasad określonych w regulaminie, będzie natychmiast wypowiedziany z najmu i musi opuścić kwaterę.